Image
Site Loading
Image Xin đợi ...
Liên hệ với chúng tôi
INTELADS
QUẢNG CÁO HIỂN THỊ MÀN HÌNH
TRONG XE BUS

Quảng cáo qua LCD được đánh giá là một trong những phương thức hiệu quả nhất của loại hình DOOH (Digital Out-of-Home) – phương tiện tiếp cận và thay đổi hành vi khách hàng từ sự kết hợp với công nghệ số. Dựa trên số liệu nghiên cứu thị trường, các marketers thường lựa chọn những nơi có tần suất người qua lại đông đúc, đặc biệt có khoảng thời gian đứng chờ đợi lâu, để phát sóng các quảng cáo thương hiệu trên màn hình LCD. Tận dụng đặc điểm này, Intelads phổ biến hàng loạt màn hình LCD tại các tuyến buýt nội thành Hà Nội.

LỢI ÍCH QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU
QUA MÀN HÌNH LCD

Dung lượng và mạng lưới tiếp cận khách hàng lớn
Độ phủ rộng hầu hết các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội
Đối tượng tập trung
Thời gian tiếp cận nhiều
Hệ thống quản lý trực tuyến
Image
Image
Image
Image
Image
CÁC TUYẾN
QUẢNG CÁO HIỂN THỊ MÀN HÌNH TRONG XE BUS

KHÁCH HÀNG

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

DUNG LƯƠNG VÀ MẠNG LƯỚI TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG LỚN

Theo số liệu tổng hợp từ Transeco 2018
lượng khách hàng sử dụng phương tiện công cộng bằng xe buýt có dung lượng lớn.

05 Tuyến
105 Xe
80.860 Lượt khách
Ngày
2.500.000 Lượt khách
Tháng
125.000.000 Lượt xem quảng cáo
Tháng
x

ĐỘ PHỦ RỘNG
HẦU HẾT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Với dung lượng khách hàng lớn kết hợp với mạng lưới đô thị tại Hà Nội.
Intelasd đã ban đầu lựa chọn 05 tuyến buýt xuyên tâm với độ phủ đến:

98% Các bệnh viện
100%
Các trường đại học và cao đẳng
86% Các khu Công nghiệp
90% Khu độ thị trên địa bàn thành phố
x

ĐỐI TƯỢNG TẬP TRUNG

Theo khảo sát các tuyến buýt của Transeco 2018 % đối tượng di chuyển bằng xe buýt như sau

<23 tuổi
23 - 30 tuổi
31 - 45 tuổi
>45 tuổi

Từ số liệu được cung cấp từ Transerco, có thể nhận thấy
đối tượng tập trung của quảng cáo có thể tập trung nhiều vào học sinh, sinh viên và giới trẻ

x

THỜI GIAN TIẾP CẬN NHIỀU

Lưu lượng tiếp cận: 960 người/ngày/xe
Thời gian tiếp cận: Trung bình 25 phút
Vòng lặp: 10 phút quảng cáo được lặp lại 1 lần
Tần suất phát: 72 lượt phát/ngày
Thời gian phát: 17 tiếng hoặc tùy vào thời gian xe chạy và chỉ phát khi xe di chuyển
Hình thức phát: TVC, Banner, Gif (15 giây - 30 giây)
x

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRỰC TUYẾN

Vận dụng với Công nghệ 4.0 giờ đây báo cáo của khách hàng luôn được cập nhật hàng giờ với hệ thống báo cáo online.Hơn thế nữa chiến dịch của khách hàng luôn được thay đổi và cập nhật thông qua kết nối với hệ thông internet 4G

Hệ thống quản lý nội dung quảng cáo và báo cáo online

Cập nhật và thay đổi quảng cáo thông qua kết nối internet, không cần các thao tác thủ công truyền thống.

Báo cáo kết quả chạy chiến dịch quảng cáo qua các công cụ web online, báo cáo thời gian thực.

Xem báo cáo chi tiết của tất cả các lượt phát:

Phát trên xe nào
Phát thời điểm nào
Nội dung phát là gì
(Báo cáo hình ảnh chụp màn hình thực tế)

Quản lý nội dung và báo cáo online

Cập nhật quảng cáo qua internet

Báo cáo kết quả online theo thời gian thực.

Báo cáo chi tiết của tất cả các lượt phát:

Phát trên xe nào
Phát thời điểm nào
Nội dung phát là gì
(Báo cáo ảnh chụp màn hình thực tế)
x